Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αυτοκινήτων
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PMO.02/P0/2018/040
Υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αυτοκινήτων
Παροχή υπηρεσιών βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αυτοκινήτων, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και για κάθε άλλο πρόσωπο που ταξιδεύει κατόπιν αιτήσεως ή προς το συμφέρον των θεσμικών οργάνων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
60100000
BE
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/09/2019 00:00
12/11/2019 14:30
14/11/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 195-473069
Διορθωτικό
09/10/2019 00:00
2019/S 187-453378
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/09/2019 00:00