Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ρυπογόνες ουσίες σε λιπάσματα: Αξιολόγηση των κινδύνων από την παρουσία τους και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2019/OP/0001
Ρυπογόνες ουσίες σε λιπάσματα: Αξιολόγηση των κινδύνων από την παρουσία τους και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων ενός...
Υπάρχουν 3 ξεχωριστές αλλά αλληλένδετες εργασίες:— για την εκτίμηση της παρουσίας μολυσματικών ουσιών στα λιπάσματα και για την κατάρτιση προ-κανονιστικής ανάλυσης επιλογής διαχείρισης (pre-RMOA) και ενός φακέλου pre-Annex XV,— για την εξέταση διαθέσιμων δεδομένων σε φακέλους καταχώρισης και σε βιβλιογραφία,— για την αξιολόγηση των προκλήσεων της ανάλυσης εναλλακτικών λύσεων για τα λιπάσματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/07/2019 00:00
16/08/2019 16:30
19/08/2019 23:59
26/08/2019 16:00
28/08/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 132-323039 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/07/2019 00:00