Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες Ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Γενική Δι...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELNERN/2019/CPN/0022
Υπηρεσίες Ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και...
Ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων υπό την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. Οι βασικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την παροχή φυλάκων ασφαλείας, «ενεργών» συστημάτων παρακολούθησης GPS/GPRS, συστημάτων συναγερμού και συστημάτων κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79710000
00
Σημεία αναφοράς
05/09/2019 00:00
24/01/2020 23:59
18/10/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 171-416596 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/09/2019 00:00