Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών πρακτορείου εταιρικών ταξιδίων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπα...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELETHU/2019/OP/0026
Παροχή υπηρεσιών πρακτορείου εταιρικών ταξιδίων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρικανική Ένωση
Ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την παροχή των υπηρεσιών πρακτορείου εταιρικών ταξιδίων που αναφέρονται στον ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο:— τιμές για τα αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού και εξωτερικού,— κράτηση και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού,— αλλαγές και ακυρώσεις κρατήσεων,— πληροφορίες σχετικά με τους εποχιακούς προνομιακούς ναύλους και τα πακέτα που παρέχουν οι αεροπορικές εταιρείες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eeas.europa.eu/delegations/african-union-au/area/jobs-funds_en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
63500000
00
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/09/2019 00:00
04/11/2019 12:00
05/11/2019 09:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 187-453376
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/09/2019 00:00