Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη στην εκπόνηση της εκτίμησης αντικτύπου για μια μελλοντική πρωτοβουλία...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/07/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2014/0018.
Υποστήριξη στην εκπόνηση της εκτίμησης αντικτύπου για μια μελλοντική πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με μηδενική καθαρή απώλεια...
Η σύμβαση περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης που σχετίζεται με την εκπόνηση της εκτίμησης αντικτύπου όσον αφορά τη μελλοντική πρόταση της Επιτροπής για μια πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με μηδενική καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
23/05/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
09/07/2014 16:00
23/07/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 099-172149
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/05/2014 00:00