Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη των προπαρασκευαστικών εργασιών για τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C3/2019-467/04
Υποστήριξη των προπαρασκευαστικών εργασιών για τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης...
Το άρθρο 18 της οδηγίας προβλέπει ότι «η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, εφαρμόζει, ως προς κάθε μέτρο εφαρμογής, ισόρροπη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και όλων των ενδιαφερομένων για το ελ λόγω προϊόν ή ομάδα προϊόντων, όπως η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
73000000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
20/09/2019 00:00
22/10/2019 23:59
23/10/2019 23:59
24/10/2019 17:00
25/10/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 ΜΚΟ προστασίας των καταναλωτών: εκπροσώπηση ενδιαφερόμενων φορέων Σκοπός της σύμβασης είναι να διασφαλιστεί ότι, για την τριετή περίοδο από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, οι απόψεις των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στην προπαρασκευαστική διαδικασία που οδηγεί σε εφαρμογή μέτρων και τις αναθεωρήσεις αυτών στο πλαίσιο της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εθελοντικών συμφωνιών, τόσο κατά το στάδιο της μελέτης, στο φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό, όσο ενδεχομένως και σε επόμενο στάδιο.Αυτό θα καλύπτει επίσης τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες και διαδικασίες αναθεώρησης των σχετικών εργαλείων πολιτικής, κυρίως του κανονισμού σήμανσης των ελαστικών.Τέλος, στόχος της σύμβασης είναι επίσης να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ, που βρίσκονται πιο κοντά στους καταναλωτές και τους πολίτες, παρέχουν επαρκείς και ειδικά προσαρμοσμένες πληροφορίες προς τις εν λόγω ομάδες-στόχους σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής ενεργειακής απόδοσης προϊόντων της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις και τα οφέλη τους.
Παρτίδα 2 Περιβαλλοντικές ΜΚΟ: εκπροσώπηση ενδιαφερόμενων φορέων Σκοπός της σύμβασης είναι να διασφαλιστεί ότι, για την τριετή περίοδο από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, οι απόψεις των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στην προπαρασκευαστική διαδικασία που οδηγεί σε εφαρμογή μέτρων και τις αναθεωρήσεις αυτών στο πλαίσιο της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εθελοντικών συμφωνιών, τόσο κατά το στάδιο της μελέτης, στο φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό, όσο ενδεχομένως και σε επόμενο στάδιο.Αυτό θα καλύπτει επίσης τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες και διαδικασίες αναθεώρησης των σχετικών εργαλείων πολιτικής, κυρίως του κανονισμού σήμανσης των ελαστικών.Τέλος, στόχος της σύμβασης είναι επίσης να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ, που βρίσκονται πιο κοντά στους καταναλωτές και τους πολίτες, παρέχουν επαρκείς και ειδικά προσαρμοσμένες πληροφορίες προς τις εν λόγω ομάδες-στόχους σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής ενεργειακής απόδοσης προϊόντων της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις και τα οφέλη τους.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 182-442066 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/09/2019 00:00