Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/C2/SER/2019-100
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας
Ο γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών είναι η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας με αναλυτικές εκθέσεις που παρέχουν επιστημονικές πληροφορίες για την οδική ασφάλεια κατά τρόπο συνοπτικό και εύκολα προσβάσιμο. Οι πληροφορίες απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους επαγγελματίες της οδικής ασφάλειας και, σε μικρότερο βαθμό, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σε επίπεδο ΕΕ, εθνικής ή τοπικής αυτοδιοίκησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79411000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/08/2019 00:00
30/09/2019 12:00
01/10/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 147-360908
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2019 00:00