Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προπαρασκευαστική δράση — Έξυπνες αγροτικές περιοχές στον 21ο αιώνα
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AGRI-2019-EVAL-04
Προπαρασκευαστική δράση — Έξυπνες αγροτικές περιοχές στον 21ο αιώνα
Ο γενικός στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης είναι η δημιουργία σχεδίων και στρατηγικών για τη δημιουργία έξυπνων χωριών και η δοκιμή τους με την εφαρμογή τους. Η δράση αυτή θα συμπληρώσει και θα αντλήσει διδάγματα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της δράσης της ΕΕ για τα έξυπνα χωριά και το πιλοτικό πρόγραμμα «Έξυπνα οικο-κοινωνικά χωριά». Το τελευταίο θα εστιάσει στον καθορισμό έξυπνων οικο-κοινωνικών χωριών, τον εντοπισμό προκλήσεων και αναγκών και τη συλλογή παραδειγμάτων καλής πρακτικής που θα χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τις αγροτικές κοινότητες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79310000
00
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/08/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
23/09/2019 12:00
25/09/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 150-368511 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/08/2019 00:00