Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιβαλλοντικές αξιώσεις στην ΕΕ: Αξιολόγηση Απογραφής και Αξιοπιστίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.1/SER /2019/0018
Περιβαλλοντικές αξιώσεις στην ΕΕ: Αξιολόγηση Απογραφής και Αξιοπιστίας
Στόχος της ανάθεσης είναι να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την ύπαρξη παραπλανητικών περιβαλλοντικών ισχυρισμών στην ΕΕ, τόσο σε αγορές μη εδώδιμων όσο και σε αγορές εδώδιμων προϊόντων και ποτών σε επίπεδο προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) και στρατηγικών μάρκετινγκ. Για να καταστεί δυνατή η διερεύνηση αυτή, ο ανάδοχος θα δημιουργήσει έναν κατάλογο οικολογικών ισχυρισμών και θα προσδιορίσει το μερίδιο των παραπλανητικών αξιώσεων εντός αυτών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/07/2019 00:00
19/08/2019 16:30
20/08/2019 23:59
27/08/2019 16:00
29/08/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 133-325760 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/07/2019 00:00