Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Chafea/2019/Health/07 Σχετικά με την παροχή επιλογών και συστάσεων για την κάρτα...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Chafea/2019/Health/07
Chafea/2019/Health/07 Σχετικά με την παροχή επιλογών και συστάσεων για την κάρτα εμβολιασμών των Ευρωπαίων Πολιτών
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινής κάρτας εμβολιασμών για τους πολίτες της ΕΕ. Με βάση μία χαρτογράφηση υφισταμένων καρτών εμβολιασμού (πακέτο εργασίας 1), θα αναπτύξει, ελέγξει και αξιολογήσει προτάσεις για την κάρτα εμβολιασμών πολίτη της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενα διαφορετικά προγράμματα εμβολιασμών που είναι διαλειτουργικά με τα πληροφορικά συστήματα ανοσοποίησης (IIS) και που θα είναι κοινή σε όλα τα Κράτη μέλη και για χρήση και εκτός συνόρων (πακέτο εργασίας 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
85100000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/08/2019 00:00
04/10/2019 23:59
04/10/2019 23:59
10/10/2019 23:59
14/10/2019 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 175-425418 Διορθωτικό 11/09/2019 00:00
2019/S 158-389583 Διορθωτικό 19/08/2019 00:00
2019/S 156-384117 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/08/2019 00:00