Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Καθαρισμός, διαχείριση αποβλήτων και άλλες συναφείς υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMA/2019/05/DED
Καθαρισμός, διαχείριση αποβλήτων και άλλες συναφείς υπηρεσίες
Ο οργανισμός επιθυμεί να διορίσει έναν κατάλληλο και πεπειραμένο ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής καθαριότητας γραφείων, υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και άλλων συναφών υπηρεσιών, όπως ο καθαρισμός ad-hoc και ο έλεγχος των παρασίτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90900000
NL1
Additional CPV Supplementary CPV
90911200
90510000
90922000
90919200
90620000
90918000
90911300
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/07/2019 00:00
26/08/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
03/09/2019 12:00
03/09/2019 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 156-384125 Διορθωτικό 14/08/2019 00:00
2019/S 137-336356 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/07/2019 00:00