Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10714 — Έλεγχος και παροχή συμβουλών στον τομέα της μακροπρόθεσμης ψηφιακής δ...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10714
AO 10714 — Έλεγχος και παροχή συμβουλών στον τομέα της μακροπρόθεσμης ψηφιακής διαφύλαξης
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως 2 οικονομικών φορέων για την παροχή :— ελέγχου και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της μακροπρόθεσμης ψηφιακής διαφύλαξης, και— συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της μακροπρόθεσμης ψηφιακής διαφύλαξης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72000000
CA43 / RC05 / FG12 / CA38 / JA17 / JA18
DE / BE / LU
Additional CPV Supplementary CPV
92510000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/12/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
17/02/2020 15:00
18/02/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 248-611355 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/12/2019 00:00