Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διοργανική σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης σε χρηματοπιστωτικά συστ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
BUDG19/PO/02
Διοργανική σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης σε χρηματοπιστωτικά συστήματα πληροφορικής ειδικά για την Ευρωπαϊκή...
Διοργανική σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης σε χρηματοπιστωτικά συστήματα πληροφορικής (ABAC, SAP, BadgeBud, κτλ) ειδικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους εκτελεστικούς οργανισμούς, τους οργανισμούς της Ένωσης, άλλους οργανισμούς και θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80400000
BE100
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/07/2019 00:00
30/09/2019 11:00
07/10/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 142-348687 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/07/2019 00:00