Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά (με απόσυρση) επαγγελματικών οχημάτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06B50/2019/M034
Αγορά (με απόσυρση) επαγγελματικών οχημάτων
Σκοπός της σύμβασης είναι η ανανέωση πολλών επαγγελματικών οχημάτων με απόσυρση των οχημάτων που πρόκειται να αντικατασταθούν για την υπηρεσία μετακομίσεων στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο, και η απόκτηση νέων οχημάτων για την υπηρεσία μεταφορών στις Βρυξέλλες.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
34134000
Όροι συμμετοχής
Οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να αποτελούν μέρος ενός δικτύου εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της προτεινόμενης μάρκας οχήματος.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/09/2019 00:00
31/10/2019 12:00
06/11/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μικρό φορτηγό 3,5 τόνων με σταθερό αμάξωμα τύπου Aluvan
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια ενός μικρού φορτηγού 3,5 τόνων με σταθερό αμάξωμα τύπου Aluvan.
Παρτίδα 2
Δύο οχήματα μεταφοράς με ελάσματα 6 θέσεων
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια δύο οχημάτων μεταφοράς με ελάσματα 6 θέσεων.
Παρτίδα 3
Μικρό ηλεκτρικό όχημα επαγγελματικής χρήσεως
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια ενός μικρού οχήματος επαγγελματικής χρήσεως.
Παρτίδα 4
Φορτηγό όχημα 19 τόνων
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια ενός φορτηγού 19 τόνων.
Παρτίδα 5
2 ρυμουλκούμενα οχήματα
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια 2 ρυμουλκούμενων οχημάτων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 184-446829
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/09/2019 00:00