Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά — Πα...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELCANO/2019/CPN/0028
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά — Παρτίδα 1: Φύλαξη — Παρτίδα 2: Συστήματα ασφάλειας
Ο ανάδοχος θα παράσχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων υπό την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. Οι κύριες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών φυλάκων ασφαλείας, «ενεργών» συστημάτων παρακολούθησης GPS/GPRS, συστημάτων συναγερμού και συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
79710000
Σημεία αναφοράς
05/08/2019 00:00
27/01/2020 23:59
16/09/2019 23:59
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Φύλαξη
Ο ανάδοχος θα παράσχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων υπό την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.
Παρτίδα 2
Συστήματα ασφάλειας
Συστήματα συναγερμού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 149-366051
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/08/2019 00:00