Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

New date for sumission of tenders: 14/11/2019; new date for opening of tenders: 20/11/2019; corrigendum has been published.
Τίτλος:
Υπηρεσίες λειτουργίας και εξέλιξης υποδομών πληροφορικής
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 662
Υπηρεσίες λειτουργίας και εξέλιξης υποδομών πληροφορικής
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδιάζει να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και την εξέλιξη των υποδομών πληροφορικής του.Οι υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση χωρίζονται σε άμεσες και πρόσθετες εργασίες:Οι άμεσες εργασίες είναι οι ακόλουθες:Α. Δραστηριότητες των υποδομών πληροφορικής εντός των κανονικών ωρών λειτουργίας του αναδόχου που αμείβονται βάσει «Ετήσιας σταθερής τιμής».Οι πρόσθετες εργασίες είναι οι ακόλουθες:Β. Δραστηριότητες των υποδομών πληροφορικής εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο Α) για τυχόν απαιτούμενες ειδικές ανάγκες, οι οποίες αμείβονται βάσει «Χρόνου και μέσων», καιΓ. Σχέδια ανάπτυξης υποδομών πληροφορικής που αμείβονται βάσει «Σταθερής τιμής».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72000000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
72510000
72600000
72200000
Σημεία αναφοράς
07/08/2019 00:00
14/11/2019 16:00
20/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 208-506368
Διορθωτικό
28/10/2019 00:00
2019/S 151-371412
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/08/2019 00:00