Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
F-SE-19-T01
Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης λογισμικού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
72200000
Σημεία αναφοράς
31/07/2019 00:00
03/10/2019 17:00
09/10/2019 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παροχή υπηρεσιών ενδοδικτύου Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής της παρτίδας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού που σχετίζονται με τις εφαρμογές ενδοδικτύου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).
Παρτίδα 2 Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής της παρτίδας καλύπτουν την ανάπτυξη λογισμικού και τη συντήρηση εφαρμογών διαδικτύου, όπως ο δικτυακός τόπος της αναθέτουσας αρχής και άλλες εφαρμογές διαδικτύου που είναι διαθέσιμες στο κοινό/στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 177-429652 Διορθωτικό 13/09/2019 00:00
2019/S 146-358671 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/07/2019 00:00