Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη δημιουργία ενός πίνακα ελέγχου των δεικτών της Ένωσης Κεφαλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FISMA/2019/045/B
Μελέτη σχετικά με τη δημιουργία ενός πίνακα ελέγχου των δεικτών της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU)
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύνδεση των προτεινόμενων δεικτών με τους βασικούς στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής της CMU, καθώς επίσης και να γίνει ενημέρωση για τις μελλοντικές δράσεις. Για παράδειγμα, αυτοί οι δείκτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επισήμανση ενδεχόμενων ελλείψεων ή/και να βοηθήσουν στη δοκιμή της αποτελεσματικότητας των τρεχόντων νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79310000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79312000
79330000
79311000
79311100
79311210
73300000
79314000
66122000
79313000
79311300
79311400
79311410
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/07/2019 00:00
20/09/2019 23:59
23/09/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 144-353636
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/07/2019 00:00