Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ...
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
COJ-PROC-19/010
Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς...
Υπηρεσίες φύλαξης και πυρασφάλειας για υπάρχοντα και μελλοντικά κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο:— παρτίδα 1: επιχειρησιακή διαχείριση ασφάλειας και προστασίας,— παρτίδα 2: εκτίμηση και παρακολούθηση της απόδοσης και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ανάδοχο της παρτίδας 1, παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
79713000
Σημεία αναφοράς
26/07/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/08/2019 17:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων της αναθέτουσας αρχής Επιχειρησιακή διαχείριση ασφάλειας και προστασίας των κτιρίων που καταλαμβάνονται ή πρόκειται να καταληφθούν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν διάφορους τύπους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κεντρικής ασφάλειας και πυρκαγιών (PCS / PCI), της στατικής και κινητής φύλαξης, των κινητών περιπολιών, της ένοπλης προστασίας κτιρίων και VIP, του ελέγχου πρόσβασης, της υποδοχής. της διαπίστευσης, της φύλαξης οικοδομικών χώρων, της βιντεοεπιτήρησης, των υπηρεσιών ασφαλείας που περιλαμβάνουν κυρίως την πυρασφάλεια και την επείγουσα ιατρική βοήθεια, των διοικητικών εργασιών (ανασκοπήσεις τύπου κ.λπ.) και της κατάρτισης.
Παρτίδα 2 Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών φύλαξης και πυροπροστασίας που παρέχει ο ανάδοχος της παρτίδας 1 και παροχή συμβουλών σε... Αξιολόγηση και παρακολούθηση της απόδοσης και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ανάδοχο της παρτίδας 1.Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών και της παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, υπηρεσίες σχεδιασμού, έρευνας σε πηγές ελεύθερης πρόσβασης (Πληροφόρηση Ανοικτού Κώδικα, OSINT), ειδικές διοικητικές εργασίες (αρχεία χωρών / επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης, ...).
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 143-350785 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/07/2019 00:00