Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες Υποστήριξης Τελικού Χρήστη - Κατάσταση Λειτουργίας (EUSS-SM)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/A3/PO/2018/015
Υπηρεσίες Υποστήριξης Τελικού Χρήστη - Κατάσταση Λειτουργίας (EUSS-SM)
Υπηρεσίες υποστήριξης τελικού χρήστη για τον ψηφιακό χώρο εργασίας και τα πληροφοριακά συστήματα που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
72000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/11/2019 00:00
05/02/2020 15:00
07/02/2020 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες Υποστήριξης Τελικού Χρήστη για το ψηφιακό χώρο εργασίας (EUSS-DWP)
Υπηρεσίες υποστήριξης τελικών χρηστών για τον ψηφιακό χώρο εργασίας που σχετίζονται με τη διαχείριση των υπηρεσιών πληροφορικής για το ολοκληρωμένο και ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας ηλεκτρονικού υπολογιστή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες Υποστήριξης Τελικού Χρήστη για Πληροφοριακά Συστήματα (EUSS-IS)
Υπηρεσίες υποστήριξης τελικού χρήστη για πληροφοριακά συστήματα (EUSS-IS) για την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων, των χρηστών τους και της υποδομής εξυπηρέτησης. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 246-604623
Διορθωτικό
20/12/2019 00:00
2019/S 215-526600
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/11/2019 00:00