Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες παρακολούθησης ξηράς του Cop...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/DIS/R0/19/012
Σύμβαση πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες παρακολούθησης ξηράς του Copernicus - Παραγωγή CLC+ Κεντρικού δικτύου,...
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης πλαισίου παροχής υπηρεσιών με έναν οικονομικό φορέα που θα καλύπτει την παραγωγή του λεγόμενου «CLC +Κεντρικού δικτύου», που περιλαμβάνει μια σειρά προϊόντων Raster και Vector, βασισμένων κυρίως στις δορυφορικές εικόνες του Copernicus από το 2017, 2018 και 2019. Το CLC + κεντρικό δίκτυο προορίζεται να είναι το πρώτο στοιχείο στην ανάπτυξη ενός συνόλου προϊόντων και υπηρεσιών CLC +, που αποτελείται από:— CLC+ backbone,— CLC+ core,— CLC+ instances,— CLC+ legacy.Αυτά τα στοιχεία θα αναπτυχθούν σταδιακά σύμφωνα με μια ιδέα που θα επεξεργαστεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων Eionet EAGLE και θα ενοποιηθούν σε μια διεξοδική διαδικασία διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους. Τα συστατικά στοιχεία που ακολουθούν το CLC + Κεντρικό δίκτυο θα υλοποιηθούν μέσω διαδοχικών ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προσφορών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72300000
DK01
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα τμήματα 2.1, 2.2.1 και 2.2.2 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/07/2019 00:00
13/09/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
23/09/2019 14:00
24/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 139-341327 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/07/2019 00:00