Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανανέωση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και Φόρουμ Αλυσίδας Συστοιχιών — Smart 20...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2019/0015
Ανανέωση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και Φόρουμ Αλυσίδας Συστοιχιών — Smart 2019/0015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και Φόρουμ Αλυσίδας Συστοιχιών. Το παρατηρητήριο έχει δημιουργήσει μια κοινότητα με ισχυρή αξιοπιστία γύρω από τις εκδηλώσεις και τα θεματικά του έγγραφα και έχει γίνει αναγνωρισμένος παίκτης στην Ευρώπη και στη διεθνή σκηνή. Το ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και Φόρουμ Αλυσίδας Συστοιχιών θα πρέπει να συμβάλλει στον προσδιορισμό και την ανάλυση των τεχνολογικών και οργανωτικών τάσεων και εξελίξεων και να εντοπίζει και να αναλύει τα αναδυόμενα θέματα με ευέλικτο τρόπο. Θα πρέπει να προσδιορίσει και να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και να οργανώσει συζητήσεις και εργαστήρια γύρω από θέματα όπου θα απαιτούσαν δράση σε επίπεδο ΕΕ ή θα είχαν αντίκτυπο με ανοικτό, εποικοδομητικό και αντιδραστικό τρόπο. Το ανανεωμένο και διευρυμένο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και Φόρουμ Αλυσίδας Συστοιχιών θα πρέπει να παρακολουθεί και να αναλύει τις εξελίξεις, να αποσαφηνίζει τα υφιστάμενα και αναδυόμενα ζητήματα. να οικοδομήσει ένα κορυφαίο περιβάλλον γνώσης, να ενισχύσει τις συνέργειες με τις υπάρχουσες και προσεχείς πρωτοβουλίες, να γίνει ένας κόμβος κατάρτισης της ΕΕ όσον αφορά την αλυσίδα συστοιχιών και την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/09/2019 00:00
16/12/2019 16:00
18/12/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 207-503485
Διορθωτικό
25/10/2019 00:00
2019/S 188-456381
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/09/2019 00:00