Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Deadline for receipt of tenders has been extended until 16/09/2019 Local time: 14:00
Τίτλος:
Παροχή έρευνας για την κατανόηση της μετανάστευσης που σχετίζεται με το άσυλο (S...
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2019/734
Παροχή έρευνας για την κατανόηση της μετανάστευσης που σχετίζεται με το άσυλο (SAM)
Ο συγκεκριμένος στόχος του σχεδίου SAM είναι η εφαρμογή μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας για τους αιτούντες άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που διαμένουν σε 3 ευρωπαϊκές χώρες - Βέλγιο, Γαλλία και Νορβηγία (χώρες έρευνας). Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων απώθησης και έλξης, των ιστοριών μετακίνησης και των προσδοκιών ενσωμάτωσης των πληθυσμών στα κέντρα υποδοχής. Τα ποσοτικά δεδομένα και οι ποιοτικές πληροφορίες θα συλλέγονται απευθείας από τον πληθυσμό υποδοχής χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μία έκθεση που θα χρησιμοποιήσει η EASO για εσωτερικούς σκοπούς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79311000
NO / BE / FR
Additional CPV Supplementary CPV
79311300
79315000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/08/2019 00:00
16/09/2019 14:00
17/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 154-378775
Διορθωτικό
12/08/2019 00:00
2019/S 148-363136
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/08/2019 00:00