Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση πλαίσιο για υπηρεσίες υποστήριξης της ανάπτυξης περιπτώσεων στρατηγικού ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
19.CAP.OP.221
Σύμβαση πλαίσιο για υπηρεσίες υποστήριξης της ανάπτυξης περιπτώσεων στρατηγικού πλαισίου (SCC) και βασικών στρατηγικών...
Ο ανάδοχος θα παράσχει υποστήριξη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας όσον αφορά:— την ανάπτυξη και ενημέρωση περιπτώσεων στρατηγικού πλαισίου,— τις αναλύσεις βασικών στρατηγικών δραστηριοτήτων (εκθέσεις).Οι ακόλουθες 5 ειδικές συμβάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2019:— ειδική σύμβαση 19.CAP.SC.050 σχετικά με την αεροπορική υπεροχή των περιπτώσεων στρατηγικού πλαισίου,— ειδική σύμβαση 19.CAP.SC.141 σχετικά με την “Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη πλατφορμών εδάφους” των περιπτώσεων στρατηγικού πλαισίου,— ειδική σύμβαση 19.CAP.SC.053 σχετικά με την αεροπορική υπεροχή των περιπτώσεων στρατηγικού πλαισίου,— ειδική σύμβαση 19.CAP.SC.054 σχετικά με τον έλεγχο των ναρκών υποβρύχιου πολέμου και την πολυστατική υποβρύχια ανίχνευση,— ειδική σύμβαση 19.ISE.SC.046 σχετικά με τις αναλύσεις βασικών στρατηγικών δραστηριοτήτων όσον αφορά επιλεγμένες προτεραιότητες σχετικά με τις δυνατότητες και την τεχνολογία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/08/2019 00:00
30/09/2019 17:00
01/10/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 147-360898
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2019 00:00