Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στήριξης προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση, την α...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/07/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.3/SER/2014/0009.
Παροχή στήριξης προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση, την αναφορά, την επαλήθευση και τη διαπίστευση του...
Παροχή στήριξης για την προώθηση της ορθής εφαρμογής και της συνολικής καλής λειτουργίας του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, ειδικότερα ως προς τις απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση, την αναφορά, την επαλήθευση και τη διαπίστευση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
28/05/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/07/2014 16:00
25/07/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 102-177724 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/05/2014 00:00