Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μίσθωση και συντήρηση ηλεκτρικών ποδηλάτων στην περιοχή Βρυξελλών-πρωτευούσης κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB/2019/OP/0028
Μίσθωση και συντήρηση ηλεκτρικών ποδηλάτων στην περιοχή Βρυξελλών-πρωτευούσης και περιχώρων
Μίσθωση και συντήρηση ηλεκτρικών ποδηλάτων με πλήρη ασφάλεια τύπου «all in» και επισκευές.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Η χαμηλότερη τιμή
34430000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
34422000
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα 1 «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων (Παράρτημα 1 «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή»).
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων (Παράρτημα 1 «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή»).
Σημεία αναφοράς
26/07/2019 00:00
16/09/2019 15:00
17/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 143-350787
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/07/2019 00:00