Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιλοτικό σχέδιο αξιολόγησης και αντιμετώπισης της ύπαρξης του Lindane και του εξ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.1/ETU/2019/0023
Πιλοτικό σχέδιο αξιολόγησης και αντιμετώπισης της ύπαρξης του Lindane και του εξαχλωροκυκλοεξανίου (HCH) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή τη διαχείριση αυτού του πιλοτικού σχεδίου, προκειμένου να βελτιώσει τις γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τη μόλυνση από το Lindane και το εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH) στην ΕΕ. Στόχος της σύμβασης είναι να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενός με τη σύνταξη ενός λεπτομερούς καταλόγου χώρων παραγωγής, απόθεσης αποβλήτων, χώρων υγειονομικής ταφής και κέντρων επεξεργασίας του Lindane και του HCH στην ΕΕ, και αφετέρου με την παροχή βοήθειας στις δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του Lindane και του HCH και τους παρέχει υποστήριξη, εμπειρογνωμοσύνη, συμβουλές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
30/07/2019 00:00
30/09/2019 16:00
02/10/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 145-355940 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/07/2019 00:00