Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργαλείο μεταγραφής ζωντανής ομιλίας σε κείμενο και μηχανικής μετάφρασης για 24 ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
EP/TRAD/2019/LSTT
Εργαλείο μεταγραφής ζωντανής ομιλίας σε κείμενο και μηχανικής μετάφρασης για 24 γλώσσες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υποστηρίξει την πολυγλωσσική καινοτομία και την ψηφιοποίηση όλων των επίσημων γλωσσών της ΕΕ μέσω στοχοθετημένων εξελίξεων. Σκοπεύει λοιπόν να ξεκινήσει μια εταιρική σχέση καινοτομίας προκειμένου να αποκτήσει άδεια για ένα εργαλείο που είναι σε θέση να μεταγράψει και να μεταφράσει αυτόματα πολυγλωσσικές συζητήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε πραγματικό χρόνο.Το εργαλείο θα μπορεί επίσης να μάθει από διορθώσεις και υποστηρικτικά δεδομένα καθώς και από τα σχόλια των χρηστών, ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα ποιότητας με την πάροδο του χρόνου. Στόχος είναι η παροχή μίας χρήσιμης υπηρεσίας στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσβαση στις συζητήσεις μέσω οθόνης καθώς και η προσβασιμότητα για τα κωφά άτομα και τα βαρύκοα άτομα που σήμερα δεν έχουν άμεση πρόσβαση στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο απώτερος στόχος είναι η παροχή μιας αυτόματης υπηρεσίας μεταγραφής και μετάφρασης για κοινοβουλευτικές συζητήσεις που καλύπτουν τις 24 επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιεί το θεσμικό όργανο.
Υπηρεσίες
Σύμπραξη καινοτομίας
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72230000
FRF1 / LU / BE10
Σημεία αναφοράς
06/08/2019 00:00
20/09/2019 23:59
24/09/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
27/09/2019 12:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 180-437498 Διορθωτικό 18/09/2019 00:00
2019/S 150-368516 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/08/2019 00:00