Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή ηλεκτροδότησης για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CT.19.ADM.0059.1.0
Παροχή ηλεκτροδότησης για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή ενός αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροδότησης για τους 3 μετρητές που βρίσκονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις, στο κτίριο «Palacete do Relógio» και στον χώρο στάθμευσης οχημάτων, όλα βρίσκονται στην διεύθυνση Cais do Sodré, Praça Europa 1, 1249-289 Lisboa, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. Σε κάθε τοποθεσία υπάρχει ένας μετρητής χαμηλής τάσης. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη σε 3 (τριών) συμβάσεων, μία για κάθε μετρητή, μεταξύ του αναδόχου και του ΕΚΠΝΤ.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
09310000
PT170
Όροι συμμετοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ERSE) σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 29/2006 της 15ης Φεβρουαρίου ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ιβηρικής χερσονήσου (MIBEL).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/08/2019 00:00
20/09/2019 10:00
23/09/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 151-371401 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/08/2019 00:00