Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για ΜΜΕ σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2019/RCON/PR/CO02/0071
Διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για ΜΜΕ σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών
Σκοπός της σύμβασης είναι η συνέχιση της ανάπτυξης και της διοργάνωσης μαθημάτων κατάρτισης σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών για τις ΜΜΕ. Ο πρωταρχικός στόχος του έργου, η κατάρτιση των ΜΜΕ, υλοποιείται μέσα από μια πολύπλευρη προσέγγιση. Ένας «επικεφαλής εκπαιδευτής» ανά κράτος μέλος, που έχει επιλεγεί λόγω των γνώσεών του στο δίκαιο σε θέματα προστασίας των καταναλωτών και για την εμπειρία του στην εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδεύει «τοπικούς εκπαιδευτές» (π.χ. εκπροσώπους ΜΜΕ). Αυτοί, στη συνέχεια, θα προσφέρουν κατάρτιση στις ΜΜΕ. Το υλικό της κατάρτισης προσφέρεται διαδικτυακά στον δικτυακό τόπο Consumer Law Ready (5 ενότητες σχετικά με τις σημαντικές υποχρεώσεις των εμπόρων που απορρέουν από το δίκαιο σε θέματα προστασίας των καταναλωτών, προσαρμοσμένο στους κανόνες εθνικού δικαίου των κρατών μελών και εγχειρίδιο κατάρτισης). Οι ΜΜΕ μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να ανατρέξουν στις συχνές ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες στα μαθήματα κατάρτισης μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό συμμετοχής όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς το ηλεκτρονικό τεστ.Σε αυτό το έργο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και στις υφιστάμενες υπηρεσίες υποστήριξης και προσφορές κατάρτισής τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80500000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
80511000
80521000
80522000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/09/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
30/09/2019 12:00
03/10/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 168-409973 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/09/2019 00:00