Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για συναντήσεις και εκδηλώσεις
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2019/09
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για συναντήσεις και εκδηλώσεις
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα χρειαστεί ανάδοχο που θα παρέχει υπηρεσίες τροφοδοσίας και προμήθειες στην ESMA, κυρίως στην έδρα της ESMA – αλλά κατ 'εξαίρεση σε άλλες περιοχές της μητροπολιτικής περιοχής του Παρισιού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
55520000
FR10
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/08/2019 00:00
05/09/2019 23:59
06/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 147-360899
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2019 00:00