Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ISDLS2 — Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, συντήρηση και παροχή συμβ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/2019/OP/0033
ISDLS2 — Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, συντήρηση και παροχή συμβουλών στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων
Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ανάπτυξης του συστήματος πληροφόρησης στην ΕΥΕΔ (EEAS). Η διάρκεια ζωής της ανάπτυξης συστημάτων είναι η γενική διαδικασία για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών από το σχεδιασμό και την ανάλυση έως την υλοποίηση, τις δοκιμές, τις εξελισσόμενες και διορθωτικές εργασίες συντήρησης και ανάπτυξης. Περιλαμβάνει επίσης την παροχή κατάρτισης διαχειριστή συστήματος και τεχνικής υποστήριξης σε κοινότητες τελικών χρηστών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/jobs-funds_en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72240000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
72260000
72230000
72250000
72400000
72210000
72220000
72300000
72200000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/09/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
04/11/2019 16:00
05/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 207-503481 Διορθωτικό 25/10/2019 00:00
2019/S 181-439747 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/09/2019 00:00