Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Vi informiamo che il portale e-Submission è nuovamente accessibile.
Τίτλος:
Εργασίες απολύμανσης αμίαντου και τεχνητών υαλωδών ινών για το Κοινό Κέντρο Ερευ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/OP/2247
Εργασίες απολύμανσης αμίαντου και τεχνητών υαλωδών ινών για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, εγκαταστάσεις της Ίσπρα
Εργασίες απολύμανσης αμίαντου και τεχνητών υαλωδών ινών στο πλαίσιο της ιταλικής νομοθεσίας.Στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωτική η εκτίμηση του κινδύνου που συνδέεται με την παρουσία αερομεταφερόμενων ινών που απελευθερώνονται από τον αμίαντο ή τις υαλώδεις ίνες και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αφαίρεση υλικών κατασκευής.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
45262660
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
90650000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διεύθυνση στο διαδίκτυο, στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/11/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
21/01/2020 16:00
22/01/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 243-596084 Διορθωτικό 17/12/2019 00:00
2019/S 239-585412 Διορθωτικό 11/12/2019 00:00
2019/S 220-538673 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/11/2019 00:00