Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή οργάνωσης υπηρεσιών τροφοδοσίας για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
26/2019/OP/EITPROC
Παροχή οργάνωσης υπηρεσιών τροφοδοσίας για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Κατάλογος των βασικών καθηκόντων που πρέπει να εκτελεστούν με τη σύμβαση:1) επιλογή και κράτηση χώρων εκδηλώσεων,2) Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας,3) Παροχή έκτακτου προσωπικού εξυπηρέτησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
55520000
HU110
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/08/2019 00:00
22/09/2019 16:00
23/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 157-386433
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/08/2019 00:00