Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση πλαίσιο για την προμήθεια εξαρτημάτων για τις δέσμες οπτικής ακτινοβολία...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2019/OP/2539
Σύμβαση πλαίσιο για την προμήθεια εξαρτημάτων για τις δέσμες οπτικής ακτινοβολίας και τον επιταχυντή
Σκοπός αυτής της σύμβασης-πλαίσιο είναι η προμήθεια εξαρτημάτων για τις δέσμες οπτικής ακτινοβολίας και τον επιταχυντή προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ομάδας «Πρότυπα για την πυρηνική ασφάλεια, την προστασία και τις πυρηνικές διασφαλίσεις» (κυρίως του προγράμματος Monnet, του επιταχυντή Gelina και των ραδιονουκλεϊδίων). Τα εν λόγω είδη θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή πειραμάτων και για τις εγκαταστάσεις του επιταχυντή.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
31643000
BE21
Additional CPV Supplementary CPV
31643100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/08/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
30/09/2019 16:00
02/10/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 166-405776 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/08/2019 00:00