Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση και επισκευή ανυψωτικών εγκαταστάσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB/2019/OP/0055
Συντήρηση και επισκευή ανυψωτικών εγκαταστάσεων
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η προληπτική και διορθωτική συντήρηση και οι συναφείς εργασίες και υπηρεσίες, με υποχρέωση επίτευξης αποτελέσματος, των ανυψωτικών μηχανημάτων (ανελκυστήρες, ανελκυστήρες φορτίων, ανυψούμενες εξέδρες, ανελκυστήρες ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, αναβατορίων πιάτων, αναβατορίων φακέλων...) στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και τα περίχωρα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
Η χαμηλότερη τιμή
50750000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
50740000
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I» Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισμού (βλ. παράρτημα 1 της συγγραφής υποχρεώσεων).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/08/2019 00:00
23/09/2019 15:00
24/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 159-391882
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/08/2019 00:00