Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εθνικών και διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχείας διεκπεραίωσης
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/010/19
Παροχή εθνικών και διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχείας διεκπεραίωσης
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τη μεταφορά εγγράφων, πακέτων ή φορτίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
64120000
ES618 / ES521
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/09/2019 00:00
14/10/2019 13:00
15/10/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 177-429649
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/09/2019 00:00