Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Une nouvelle version de l'Annexe I.B. SpT a été publiée en date du 11/09/2019. Cette version annule et remplace celle du 09/08/2019. La modification porte sur un nouveau paragraphe au point 3.2.1 Reprise du personnel. Téléchargement, en format xlsx, d' une nouvelle version de l'Annexe I.A BdP.
Τίτλος:
Παραχώρηση και παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης για λογαριασμό του διοργανικού ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL.06/PO/2019/031
Παραχώρηση και παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης για λογαριασμό του διοργανικού Πολυκλαδικού Κέντρου Παιδικής Ηλικίας-Kirchberg
Η παρούσα σύμβαση έχει ως στόχο την παραχώρηση και παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο, του διοργανικού Πολυκλαδικού Κέντρου Παιδικής Ηλικίας (CPE), που διαχειρίζεται το Γραφείο «Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη», Λουξεμβούργο (OIL).Ο ανάδοχος διασφαλίζει αποστολές μαζικής εστίασης για το κέντρο και τις εγκαταστάσεις του CPE στο Kirchberg και πιο συγκεκριμένα:— με παραχώρηση: μεσημεριανά γεύματα για περίπου 600 παιδιά,— με σύμβαση παροχής υπηρεσιών: σνακ για περίπου 1 200 παιδιά και τα γεύματα για 55 άτομα του προσωπικού στελέχωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
98000000
LU0
Όροι συμμετοχής
— ο οικονομικός φορέας πρέπει να έχει συγκροτηθεί και/ή καταχωρηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος (π.χ. εμπορικό μητρώο),— ο εταιρικός σκοπός του οικονομικού φορέα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης (αναλόγως της συμβολής του στην εκτέλεση της σύμβασης).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/08/2019 00:00
12/09/2019 23:59
16/09/2019 23:59
20/09/2019 14:00
23/09/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 153-375820 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/08/2019 00:00