Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη όσον αφορά τις αξιολογήσεις και την έρευνα για την βιωσιμότητα
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FISMA/2019/046/C
Μελέτη όσον αφορά τις αξιολογήσεις και την έρευνα για την βιωσιμότητα
Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να:(i) παράσχει την επικρατούσα κατάσταση σχετικά με την αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζεται με την αειφορία, (ii) καταρτίσει κατάλογο και ταξινόμηση των παραγόντων και των προϊόντων/υπηρεσιών αειφορίας που διατίθενται στην αγορά, (iii) διερευνήσει τη χρήση και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την αειφορία, και (iv) παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την τόνωση της ζήτησης και τη βελτίωση της ποιότητας προμηθειών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79310000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/08/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
23/09/2019 23:59
25/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 153-375819 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/08/2019 00:00