Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υποστήριξης για τεχνικά ζητήματα σχετικά με τις εκπομπές των αεροπορικών ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2019.HVP.20
Παροχή υποστήριξης για τεχνικά ζητήματα σχετικά με τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών επικεντρώνεται στην παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας στον Οργανισμό στον τομέα των αεροπορικών εκπομπών. Η βοήθεια αυτή θα στοχεύει κυρίως στην υποστήριξη του Οργανισμού σε διάφορα τεχνικά προγράμματα εργασίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπως ο ΔΟΠΑ (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας), η Επιτροπή Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (CAEP) και η Διεθνής Ένωση Μηχανικών Αεροδιαστημικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73200000
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/08/2019 00:00
16/09/2019 10:00
17/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 149-366029
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/08/2019 00:00