Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πλατφόρμα Climate-ADAPT: νέα εργαλεία και λειτουργίες για την ανάπτυξη της στρατ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/06/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/07/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.3/SER/2014/0012.
Πλατφόρμα Climate-ADAPT: νέα εργαλεία και λειτουργίες για την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική...
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση υπηρεσιών προβλέπει την ανάπτυξη νέων εργαλείων και λειτουργιών για τη διαδικτυακή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (http://climate-adapt.eea.europa.eu/), «Climate-ADAPT», με βάση την τρέχουσα έκδοση της πλατφόρμας.Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη της ιδέας «υπηρεσιών μίας στάσης», όπως αναφέρεται στη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσω της ανάπτυξης εργαλείων και της βελτίωσης των τμημάτων που περιέχουν πληροφορίες από διάφορα γεωγραφικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, υποεθνικό). Ειδικότερα, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο υποτμήμα της πλατφόρμας για την ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την προσαρμογή των αστικών περιοχών («mayors adapt»). Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν λύσεις για την καλύτερη παρουσίαση και αλληλεπίδραση των πληροφοριών σχετικά με τις χώρες και τις περιφέρειες.Επιπλέον, η σύμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της χρηστικότητας της πλατφόρμας μέσω της ενίσχυσης της φιλικότητας προς τον χρήστη και της δομικής συνοχής της, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών της πλατφόρμας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/06/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/07/2014 16:30
09/07/2014 00:00
16/07/2014 16:00
30/07/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 106-185766 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/06/2014 00:00