Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη επισκόπησης σχετικά με την οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
793/PP/GRO/IMA/19/1131/11057
Μελέτη επισκόπησης σχετικά με την οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα...
Γενικός στόχος της μελέτης είναι η συλλογή πληροφοριών προκειμένου να συνταχθεί η αναφορά που απαιτείται από το άρθρο 52 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
71350000
BE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/10/2019 00:00
18/11/2019 16:00
20/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 194-470419
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/10/2019 00:00