Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Εκτελεστικά Προγράμματα Οργάνωσης και Παράδ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1544
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Εκτελεστικά Προγράμματα Οργάνωσης και Παράδοσης για την διεύρυνση της επιρροής,...
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη στήριξη της διεύρυνσης της κορυφαίας πρωτοβουλίας του Ινστιτούτου ΕΤΕπ: της διοργάνωσης κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation Tournament - SIT), μέσω: - του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης ενός εκτελεστικού προγράμματος SIT για την διεύρυνση της επιρροής,— Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση διαδικτυακών σεμιναρίων για το δίκτυο αποφοίτων SIT,— Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) για το πρόγραμμα Impact venture fair (IVF).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79400000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
80500000
92312212
80511000
80521000
80510000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/08/2019 00:00
30/09/2019 15:00
30/09/2019 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 175-425426
Διορθωτικό
11/09/2019 00:00
2019/S 154-378792
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/08/2019 00:00