Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες επιπέδου αρμοδιοτήτων 2 Athena 18-2: Παρτίδα 1 και Παρτίδα 2
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ATHENA 18-2
Υπηρεσίες επιπέδου αρμοδιοτήτων 2 Athena 18-2: Παρτίδα 1 και Παρτίδα 2
Επί του παρόντος, η Athena επιδιώκει την παροχή υπηρεσιών ισοδύναμου επιπέδου αρμοδιοτήτων 2 για χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες διεξάγονται επί του παρόντος καλύπτουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μάλι, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Σομαλία.Ως αποτέλεσμα της παρούσας ανοικτής διαδικασίας προμηθειών και με την έγκριση της ειδικής επιτροπής της Athena, η Athena θα υπογράψει πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο με τους επιτυχείς υποψήφιους. Ο αριθμός των αναδόχων για την πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο θα είναι 3. Η πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να λάβει τη μορφή ξεχωριστών ειδικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τους ίδιους όρους με κάθε ανάδοχο.Οι απαιτήσεις κάθε συγκεκριμένης σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαφέρουν σαφώς όσον αφορά την ακριβή τοποθεσία, τη διάρκεια, το μέγεθος, την οργάνωση, την ασφάλεια, τον κίνδυνο, την ευκολία πρόσβασης κ.λπ. Συνεπώς, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να χειριστούν ένα πολύ διαφορετικό σύνολο απαιτήσεων για κάθε κατάσταση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
85111200
Σημεία αναφοράς
13/08/2019 00:00
10/09/2019 23:59
12/09/2019 23:59
16/09/2019 23:59
19/09/2019 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παρτίδα 1: Υπηρεσίες ισοδύναμου (Μελλοντικού) επιπέδου αρμοδιοτήτων 2 Οι υπηρεσίες για ισοδύναμο (Μελλοντικό) επιπέδου αρμοδιοτήτων 2 καλύπτουν μια μελλοντικά αναπτύξιμη ιατρική ικανότητα που μπορεί να παράσχει ανάνηψη και πρωτοβάθμια χειρουργική θεραπεία για τον έλεγχο της αιμορραγίας, τη διατήρηση της κυκλοφορίας, την επαναφορά της διάχυσης και τη διατήρηση της ζωής, των άκρων και της λειτουργίας σε φορητό, αποστειρωμένο ή ακόμα και λιγότερο ασφαλές περιβάλλον.Οι πηγές είναι περιορισμένες όσον αφορά τη διάγνωση, την προμήθεια, τη χειρουργική επέμβαση και την παραμονή, και εξαρτώνται από την έγκαιρη ιατρική διακομιδή και ικανότητες με ένα εκτεταμένο προφίλ δεξιοτήτων και ικανότητας. Η προμήθεια υποδομής δεν ανήκει γενικά στην Παρτίδα 1, αλλά μπορεί να ζητηθεί ως (επιθυμητή) επιλογή στην επανέναρξη του διαγωνισμού.
Παρτίδα 2 Παρτίδα 2: Υπηρεσίες ισοδύναμου (Βασικού/(Συμπληρωματικού)) επιπέδου αρμοδιοτήτων 2 B/(Σ) Υπηρεσίες για ισοδύναμο (βασικό) επιπέδου αρμοδιοτήτων 2 Β παρέχονται σε σταθερές εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης (MTF) που προστατεύουν τη ζωή, τα άκρα και τη λειτουργία, διασφαλίζοντας την ανάνηψη και τη χειρουργική επέμβαση. Περιλαμβάνουν διαλογή, βασικές εργαστηριακές και απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις, ανάνηψη ελέγχου βλαβών (DCR), χειρουργική επέμβαση ελέγχου βλαβών (DCS), βραχυπρόθεσμη μετεγχειρητική εντατική θεραπεία, περιορισμένη παραμονή ασθενούς (θάλαμος) και ιατρική παροχή.Η προμήθεια υποδομής δεν ανήκει γενικά στην Παρτίδα 2, αλλά ενδέχεται να ζητηθεί ως (επιθυμητή) επιλογή στην επανέναρξη του διαγωνισμού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 155-381209 Προκήρυξη διαγωνισμού 13/08/2019 00:00