Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη Αρχιτεκτονικής Συστήματος Κβαντικής Υποδομής Επικοινωνιών - SMART 2019/00...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2019/0086
Μελέτη Αρχιτεκτονικής Συστήματος Κβαντικής Υποδομής Επικοινωνιών - SMART 2019/0086
Στόχος είναι να διευκρινιστούν λεπτομερώς οι απαιτήσεις των χρηστών και να χρησιμοποιηθούν περιπτώσεις που θα οδηγούσαν στην ανάπτυξη της Κβαντικής Υποδομής Επικοινωνιών (QCI), σε στενή αλληλεπίδραση με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Στη συνέχεια, βάσει αυτών, εξειδίκευση μιας αρχιτεκτονικής συστήματος υψηλού επιπέδου για την QCI που αποτελείται από διαστημικές και χερσαίες λύσεις που είναι ασφαλείς βάσει σχεδιασμού και καλύπτουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος της QCI είναι να καταστήσει δυνατή τη διαβίβαση και αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων και τη διασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας και ικανότητας σύνδεσης κρίσιμων δημόσιων επικοινωνιακών στοιχείων σε ολόκληρη την Ένωση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73300000
LU00
Όροι συμμετοχής
΄Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)΄.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/09/2019 00:00
04/11/2019 15:00
06/11/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 183-444718 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/09/2019 00:00