Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
OECD Metapath — Ενσωμάτωση δεδομένων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/PRES/2019/01
OECD Metapath — Ενσωμάτωση δεδομένων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
Ο γενικός στόχος της σύμβασης που προκύπτει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι η εξαγωγή και η εισαγωγή δεδομένων από μελέτες με δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων και τους μεταβολίτες τους σε φυτά και ζώα προκειμένου να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη και λειτουργική βάση δεδομένων για το σύστημα MetaPath.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/08/2019 00:00
16/09/2019 14:30
17/09/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 153-375797
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/08/2019 00:00