Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις τάσεις στην αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας και τις ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Competition (COMP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMP/2019/006
Μελέτη σχετικά με τις τάσεις στην αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις επιπτώσεις της...
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η διεξαγωγή μιας μελέτης στήριξης της αξιολόγησης των κανόνων κρατικής ενίσχυσης της ΕΕ που ισχύουν στα μέτρα αποζημίωσης για υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79310000
BE100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/12/2019 00:00
12/02/2020 16:00
14/02/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 248-611331
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/12/2019 00:00