Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά μη τεθωρακισμένων οχημάτων παντός εδάφους
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
150/EUTM – RCA - VEHICLES
Αγορά μη τεθωρακισμένων οχημάτων παντός εδάφους
Η EUTM RCA επιθυμεί να αγοράσει 5 οχήματα παντός εδάφους.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
34132000
00
Σημεία αναφοράς
09/08/2019 00:00
16/09/2019 16:00
18/09/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 153-375816
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/08/2019 00:00