Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Nouvelle version de l'annexe I.D. (Cahier des clauses administratives)publiée: le point 5.2. a été retiré car non-applicable.
Τίτλος:
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους τομείς της πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL.06/PO/2019/030
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους τομείς της πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, της παροχής πρώτων βοηθειών στον χώρο εργασίας,...
Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο τις υπηρεσίες κατάρτισης σε θέματα κινδύνου πυρκαγιάς, πρώτων βοηθειών, πρώτων βοηθειών σε βρέφη ή παιδιά και δράσεων ευαισθητοποίησης αναφορικά με τις πυρκαγιές και την εκκένωση.Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 4 παρτίδες:— παρτίδα 1: υπηρεσίες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης στον τομέα της πρόληψης κινδύνων πυρκαγιάς — Λουξεμβούργο,— παρτίδα 2: υπηρεσίες κατάρτισης σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών στον χώρο εργασίας — Βρυξέλλες,— παρτίδα 3: υπηρεσίες κατάρτισης σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών σε βρέφη ή παιδιά από το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών (CPE) — Βρυξέλλες,— παρτίδα 4: υπηρεσίες κατάρτισης για δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμπεριφορά σε περιπτώσεις πυρκαγιάς και εκκένωσης των κτιρίων – Λουξεμβούργο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
80560000
Όροι συμμετοχής
Ο κατάλογος και η περιγραφή αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/08/2019 00:00
24/09/2019 15:00
25/09/2019 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης στον τομέα της πρόληψης κινδύνων πυρκαγιάς — Λουξεμβούργο
Το αντικείμενο αυτής της σύμβασης αφορά την οργάνωση θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης στον τομέα της πρόληψης κινδύνων πυρκαγιάς για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο.Η κατάρτιση αυτή έχει ως στόχο να εξοικειώσει το προσωπικό με τις δράσεις πρόληψης και παρέμβασης στον τομέα των κινδύνων πυρκαγιάς.Απευθύνεται σε 2 διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων:— στα μέλη της ομάδας πρόληψης και παρέμβασης (EPI),— στα μέλη της ομάδας που είναι επικεφαλής παρέμβασης (ECI).
Παρτίδα 2
Κατάρτιση στον τομέα της παροχής πρώτων βοηθειών στον χώρο εργασίας – Βρυξέλλες
Δράσεις εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης που απευθύνονται σε μέλη του προσωπικού των θεσμών/οργάνων που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, που επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα ή να επανεκπαιδευτούν στον τομέα των πρώτων βοηθειών στον χώρο εργασίας.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες κατάρτισης σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών σε βρέφη ή παιδιά από το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών (CPE) —...
Αυτές οι υπηρεσίες κατάρτισης απευθύνονται στο προσωπικό που εργάζεται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς (CPE) με έδρα τις Βρυξέλλες και τους οποίους διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, οι επαγγελματίες της παιδικής ηλικίας καλούνται να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες καταστάσεις. Ορισμένες από αυτές τις καταστάσεις απαιτούν τη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών. Η κατάρτιση σε αυτό το αντικείμενο επιτρέπει στο προσωπικό των CPE να διασφαλίζει, με απλά και μη ιατρικά μέσα, την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ζωτικής ή λειτουργικής ανάγκης που αφορά ένα μωρό ή ένα παιδί.
Παρτίδα 4
Υπηρεσίες κατάρτισης για δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμπεριφορά σε περίπτωση πυρκαγιάς και εκκένωσης των κτιρίων...
Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η οργάνωση κατάρτισης που αφορά δράσεις ευαισθητοποίησης πάνω στην υιοθέτηση συμπεριφοράς σε περίπτωση πυρκαγιάς και εκκένωσης κτιρίων για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 157-386459
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/08/2019 00:00