Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού περι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/D1/2019-521
Παροχή τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας
Ο ανάδοχος παρέχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη για τα καθήκοντα και τις οργανωτικές δομές που παρουσιάζονται στο σχέδιο εφαρμογής. Κυρίως παρέχει υποστήριξη για καθήκοντα της κατηγορίας 1, ωστόσο, δεν εξαιρείται η υποστήριξη για άλλα καθήκοντα. Στα είδη υποστήριξης περιλαμβάνονται τα εξής: διαχείριση καθηκόντων, σχεδιασμός συναντήσεων, προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για τις συναντήσεις, συλλογή, διαχείριση στοιχείων και άλλων πληροφοριών, παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και σε επιγραμμικές ομάδες συνεργασίας, παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης για ειδικά καθήκοντα. Τα καθήκοντα διαιρούνται σε παροχή τεχνικής και παροχή οργανωτικής υποστήριξης. Ενώ πρέπει να κατανεμηθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και διαχείριση της ομάδας του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και των θεματικών ομάδων, πρέπει εξίσου να δοθεί έμφαση στην τεχνική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης των συλλογών και των μέτρων επικοινωνίας. Τα προς εκτέλεση καθήκοντα είναι τα εξής:Πακέτο εργασιών 1: Υποστήριξη σχεδιασμού και διαχείρισης,Πακέτο εργασιών 2: Ομαδική υποστήριξη του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας,Πακέτο εργασιών 3: Θεματικές ομάδες εργασίες του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας,Πακέτο εργασιών 4: Κατάλογος ατόμων με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη,Πακέτο εργασιών 5: Αναφορές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79410000
BE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/08/2019 00:00
03/10/2019 00:00
10/10/2019 23:59
18/10/2019 16:00
25/10/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 199-482555 Διορθωτικό 15/10/2019 00:00
2019/S 160-393717 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/08/2019 00:00